Çelik malzemeler atmosferik ortamda bulunan oksijenden etkilenip tepkimeye girerek zaman içinde fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diğer özelliklerini kaybederek korozyone uğrarlar. Kentes Boya, her türlü elektrolize galvaniz işlemi yapmakla yetkindir.